ഓസ്ട്രേലിയയെ 36 റൺസിന് തകർത്ത് ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാം ജയം.

Category : Sports | Sub Category : Cricket Posted on 2019-06-10 14:11:03


 ഓസ്ട്രേലിയയെ 36 റൺസിന് തകർത്ത് ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാം ജയം.


നിലവിലെ ചാംപ്യൻമാരായ ഓസ്ട്രേലിയയെ 36 റൺസിന് തകർത്ത് ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാം ജയം. 

Leave a Comment: